inwestora-podbicie-zaplecz-statlink-137.jpg

Profil inwestora

Osoby zajmujące się w różne inwestycje zwiemy inwestorami. Plany i wybory każdej takiej osoby dużo o niej mówią. Profil inwestycyjny jest czymś, co jest pewnego rodzaju drogowskaz, dzięki któremu łatwiej dotrzeć nam do upragnionego celu.

Jest to indywidualna cecha każdego z inwestorów. Bycie takiego profilu opiera się w głównej mierze na sprecyzowaniu tego, co chcemy osiągnąć a w jakim czasie ma się to wydarzyć. Okres ten nazywany jest horyzontem czasowym. W ten sposób sprawdzamy też, jak wysoki stopień ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

Ważna jest tutaj również nasza wiedza odnośnie do tego, co dzieje się na rynku finansów, a także nasza obecna sytuacja materialna. Dzięki sformułowaniu naszego profilu inwestycyjnego możemy wybrać odpowiednią dla nas strategię inwestycyjną. Ważną kwestią jest te podział środków na ryzykowne oraz bezpieczne, a także na długoterminowe i płynne. Oznaczamy to alokacją portfela inwestycyjnego. Swój własny profil inwestycyjny można łatwo sprawdzić za pomocą specjalnej ankiety. Jest pięć takich profili: konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny.

Z taką wiedzą wybór odnośnie do tego, w jakie instrumenty finansowe inwestować stanie się o wiele łatwiejszy. Uproszczony podział zawiera natomiast profil: konserwatywny, zrównoważony i akcyjny. Nie trudno się domyślić, że osoby mniej doświadczone powinny skoncentrować się raczej na lokatach czy obligacjach. Dopiero doświadczeni inwestorzy powinni działać na giełdzie i kupować akcje. Jest to bowiem bardziej ryzykowne i wymaga większego zakresu wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości.


Biznes, firma, inwestowanie:  http://www.advmedia.com.pl/


Co ciekawe każda instytucja finansowa jest zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawdzającego właśnie cechy indywidualne klienta przed sprzedaniem mu produktu powiązanego z profilem inwestycyjnym. Jak widać odpowiedni dobór takiego profilu do swoich oczekiwań, ale również możliwości jest ważnym krokiem do osiągnięcia sukcesu. Należy pamiętać, aby mierzyć siły na zamiary, ale same nie bać się odrobiny ryzyka, które może się opłacić.

Leave a Reply